Блесок еКниги: Есеи
New Page 1
Блесок еКниги, од 1996


Почетна
Сите еКниги
еСписание
Контакт
Блесок книжарница
 

Есеи

Поезија Проза Есеи Драми Колумни Зборници Бесплатни


thumb

Работници и селани

Есеи од Виктор Иванчиќ, еКнига, на македонски. 

Превод од хрватски јазик: Јелена Лужина. 


thumb

Триста ветрила

Есеј од Огнен Чемерски, еКнига, на македонски. 


thumb

Семејството во Европа, XVI-XXI век

Социолошко-антрополошка студија од д-р Дејан Мицковиќ, еКнига, на македонски.

Семејството во Европа, XVI-XXI век, е анализа на развојот на семејството во европските земји во последниве пет векови.thumb

За смешното: теориите на хуморот низ призмата на расказот

Теориски труд од областа на хуморот во книжевноста, од Румена Бужаровска, еКнига, на македонски.

Од што се состои смешното? Што е тоа хумор?


thumb

Постмодернистичките стапици во драмите на Горан Стефановски

Магистерски труд од Александра Димитрова, еКнига, на македонски.

Димитрова смело се зафаќа со проучување на обемен драмски корпус создаван во период од триесет и пет години, составен од дваесетина обемни драмски текстови на најславниот современ македонски драмски автор.


thumb

Есеј(от) како вежбалиште

Есеи од Јелена Лужина, еКнига, на македонски.

Награда „Димитар Митрев“, 2010 
(најдобра книга есеи)

Веќе стотина години, книжевната наука се отепува од докажување оти литературата е навистина „тешка форма“.


thumb

Ковертиран потег

Избрани есеи од Митја Чандер, еКнига, на македонски.  

Превод од словенечки: Намита Субиото.


thumb

Мојот занает

Ликовни есеи од Бојан Иванов, еКнига, на македонски. 

Овие текстови се замислени како куси колумни кои имаат за цел на читателот да му го приближат дискурсот на визуелните уметности. Д-р. Бојан Иванов тоа го прави маестрално и мајсторски: неговиот занает на ликовен критичар овде доаѓа до полн израз.


thumb

Мифопоэтика сотворения языка

Есеи од Скирмантас Валентас, еКнига, на руски.


thumb

Избрани есеи

Есеи од Алеш Дебељак, еКнига, на македонски.

Избор и превод: Игор Исаковски.


thumb

Избрани есеи

Есеи од Јелена Лужина, еКнига, на македонски.


thumb

Залез на идолите

Есеј од Алеш Дебељак, еКнига, на македонски.

Од хрватскиот превод на Б. Чегец,  превел Игор Исаковски.


thumb

Блесок - избор: Еа.02

Избрани есеи, уредник: Ана Димишковска - Трајаноска, еКнига, на македонски.


thumb

Блесок - избор: Еа.01

Избрани есеи, уредник: Роберт Алаѓозовски, еКнига, на македонски.


thumb

Twilight of the Idols

Есеј од Алеш Дебељак, еКнига, на англиски.

Превод: Мајкл Бигинс.


thumb

Sumrak idola

Есеј од Алеш Дебељак, еКнига, на хрватски.

Превод: Бранко Чегец.


thumb

Somrak idolov

Есеи од Алеш Дебељак, еКнига, на словенечки.


thumb

Blesok - selection: Ea.02

Избрани есеи, уредник: Ана Димишковска - Трајаноска, еКнига, на англиски.


thumb

Selected Essays

Избрани есеи од Алеш Дебељак, еКнига, на англиски.

Превод: Игор Исаковски.


thumb

Selected essays

Есеи од Јелена Лужина, еКнига, на англиски.


thumb

Sade apokalipszise

Есеи од Јовица Аќин, еКнига, на унгарски.

Превод: Викториjа Радич.


thumb

Заробеници на денот

Есеи од Елизабета Шелева, еКнига, на македонски.


thumb

Kalbos sukūrimo mitopoetika

Есеи од Скирмантас Валентас, еКнига, на литвански.


thumb

Blesok - selection: Ea.01

Избрани есеи, уредил Роберт Алаѓозовски, еКнига, на англиски.


thumb

Apokalipsa Sad

Есеи од Јовица Аќин, еКнига, на српски.


Поезија Проза Есеи Драми Колумни Зборници Бесплатни

Содржини

кон врвот

© Блесок 1996-2014. Сите права се задржани.