„Тоа што го имаме е знак на почит и пријателство. Ова ти припаѓа тебе и прими го со цело срце. Јас ти ја врачувам оваа награда од мене како претседател, но исто така како и обична личност, твојот пријател Борис. Да ме имаш во твоите молитви и исто така да бидам дел од твоите благослови.“

Борис Трајковски Награда „Мајка Тереза“, доделена од претседателот на Република Македонија, Борис Трајковски (1999-2004)